Tworzenie i rozwój produktów cyfrowych

Jako ekspert domenowy (branża finansowa) chętnie pomogę w tworzeniu i rozwoju produktów FinTech, w szczególności oferując:

• Wsparcie i doradztwo przy rozwoju już działających produktów / platform technologicznych
• Cykliczne spotkania ze stakeholder’ami
• Pomoc w budowaniu zespołu produkcyjnego pracującego zgodnie z metodykami zwinnymi (scrum, kanban i scrumban)
• Udział w budowaniu nowych produktów i usług jako Product Owner – od wywiadów z użytkownikami końcowymi, wstępnej koncepcji i modelu biznesowego przez tworzenie backlog’u, wczesne prototypowanie, zbieranie informacji zwrotnej od użytkowników, po development MVP, testy / Quality Assistance i wdrożenie (front-end, usługi i back-end / integracja) kolejnych wersji produktu

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się!

Doradztwo technologiczno-biznesowe | Business-Technology Consulting

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram