Strategia

W ramach prac nad strategią oferuję:

Warsztaty strategiczne (organizacja i prowadzenie) z członkami Zarządów i kluczowymi managerami / interesariuszami
Diagnozy strategiczne nakierowane na zmianę dotychczasowego lub wdrożenie nowego modelu biznesowego
• Opracowywanie nowych koncepcji rozwiązań biznesowych (nowy proces), produktowych (nowy produkt), funkcjonalnych (nowa funkcja) dla nowych, powstających i istniejących systemów IT
• Przygotowanie propozycji usprawnień w obecnych procesach pod kątem dostosowania ich do specyfiki kanałów cyfrowych (internetowych, mobilnych), transformacji cyfrowej oraz omnikanałowości (omnichanneling)
• Tworzenie mapy drogowej rozwiązań (roadmap)
• Opracowywanie ROI, TCO

Doradztwo strategiczne (strategia) wchodzi często w zakres mojej innej usługi: tworzenie i rozwój produktów cyfrowych.

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się!


Doradztwo biznesowo-technologiczne

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram