Produkty cyfrowe

Jako ekspert domenowy (branża finansowa) chętnie wezmę udział w tworzeniu i rozwoju produktów cyfrowych, w szczególności FinTech, oferując:

• Wsparcie i doradztwo przy rozwoju już działających produktów / platform technologicznych (w tym aplikacje DeFi, crowdfunding dłużny, platformy ecommerce)
• Cykliczne spotkania ze stakeholder’ami / interserariuszami
• Pomoc w budowaniu zespołu produkcyjnego pracującego zgodnie z metodykami zwinnymi / agile (scrum, kanban i scrumban)
• Udział w budowaniu nowych produktów i usług jako Product Owner lub Proxy Product Ownerwywiady z użytkownikami końcowymi, wstępna koncepcja, mapa drogowa, model biznesowy, tworzenie backlog, wczesne prototypowanie, zbieranie informacji zwrotnej / feedback od użytkowników, development MVP, testy / Quality Assistance, wdrożenie (front-end, usługi i back-end, integracja / API) kolejnych wersji produktu

Produkty cyfrowe, ich tworzenie i rozwój to moja pasja. Polecam także moje inne usługi: doradztwo strategiczne i inżynieria wymagań.

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się!

Doradztwo biznesowo-technologiczne

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram