Inżynieria wymagań

W ramach klasycznej inżynierii wymagań w projektach prowadzonych metodą kaskadową (waterfall) oferuję:

• Zbieranie wymagań i opracowanie listy potrzeb biznesowych
• Koncepcje i wizje systemów
• Modelowanie kluczowych procesów biznesowych
• Projektowanie architektury systemów (logicznej i fizycznej)
• Projekty i wykonywalne specyfikacje funkcjonalne
• Projektowanie techniczne
• Testy użyteczności systemów
• Badania ilościowe i jakościowe
• Tworzenie dokumentacji technicznej
• Opracowywanie podręcznika użytkownika

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się!

Doradztwo technologiczno-biznesowe | Business-Technology Consulting

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram