Inżynieria wymagań

W ramach inżynierii wymagań oferuję:

• Zbieranie wymagań i opracowanie listy potrzeb biznesowych
• Koncepcje systemów, projektowanie funkcjonalne, tworzenie backlog’u
• Modelowanie nowych rozwiązań poprzez wczesne prototypy i zbieranie feedbacku 
od użytkowników
• Wywiady z użytkownikami końcowymi
• Zbieranie informacji zwrotnej, badania ilościowe i jakościowe
• Testy użyteczności
• Projektowanie architektury systemów (logicznej i fizycznej)
• Projektowanie techniczne i opracowywanie specyfikacji wykonywalnych
• Tworzenie dokumentacji technicznej
• Opracowywanie podręcznika użytkownika

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się!

Doradztwo technologiczno-biznesowe | Business-Technology Consulting

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram