Doradztwo strategiczne

W ramach usług doradczych oferuję:

• Organizację i prowadzenie warsztatów strategicznych z członkami Zarządów i kluczowymi managerami
• Tworzenie diagnoz strategicznych nakierowanych na zmianę dotychczasowego lub wdrożenie nowego modelu biznesowego
• Opracowywanie nowych koncepcji rozwiązań biznesowych (nowy proces), produktowych (nowy produkt), funkcjonalnych (nowa funkcja) dla nowych i istniejących systemów IT
• Przygotowanie propozycji usprawnień w obecnych procesach pod kątem dostosowania ich do specyfiki kanałów cyfrowych (internetowych, mobilnych)
• Tworzenie mapy drogowej rozwiązań, opracowywanie ROI, TCO

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się!


Doradztwo technologiczno-biznesowe | Business-Technology Consulting

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram